Regresná terapia
Aura Tea Shop
Fytoterapia
Aromaterapia
Bachová kvetová terapia
Kineziológia
Ajurvéda
Regresná terapia
O mne
"Neexistuje zdravá duša a choré telo, tak isto ako neexistuje chorá duša a zdravé telo."
5 mýtov o regresii
Sedenia
Príklady z praxe
Čo je regresia
Jedno staré orientálne príslovie hovorí, že mať pokoj v duši je najväčšie šťastie. Možno aj preto je záujem o sledovanie psychických (duševných) javov taký starý ako samotné ľudstvo. Duša je aj hlavným objektom skúmania psychológie, psychiatrie a psychoterapie. Každá filozofia a náboženstvo však dušu chápe trocha inak, preto neexistuje žiadna univerzálna definícia, čo je to duša.

Z psychológie vychádza aj psychoterapia, aplikovaná vedná disciplína, ktorá využíva psychologické zákonitosti a prostriedky na zámerné pôsobenie na človeka s cieľom podpory alebo obnovy jeho duševného zdravia a rozvoja osobnostného rastu. Liečba psychiky následne pozitívne ovplyvňuje aj telesné zdravie. Psychoterapia sa využíva ako psychologická pomoc duševne zdravým ľuďom, ktorí chcú riešiť problematické oblasti svojho života, alebo zlepšiť svoje fungovanie. Využíva sa však aj na liečbu ľudí s duševnými poruchami, či už ako primárna liečba, alebo ako podporná terapia v závislosti od typu duševnej poruchy.

Psychoterapia je zjednodušene
liečba komunikáciou. Paradoxne je to však aj liečba komunikácie. Komunikovať sa dá nielen slovami, ale aj hudbou, tancom, výtvarným prejavom a pod. Preto dnešná psychoterapia využíva k liečbe rôzne prostiedky komunikácie a rôzne psychoterapeutické prístupy (arteterapia, muzikoterapia, NLP, zen terapia, pranoterapia ...). Najbežnejším prístupom je psychoterapeutický rozhovor. V psychoterapii je rozhodujúcim faktorom úspechu liečby psychoterapeutický vzťah medzi terapeutom a klientom. Kvalita vzťahu závisí od toho, do akej miery sa klient vo vzťahu s terapeutom cíti rešpektovaný, ako bezpečne sa cíti, ako terapeutovi dôveruje, či cíti, že mu terapeut rozumie (je empatický), či ho terapeut prijíma takého, aký je, či má o neho skutočný záujem a pod. Zmyslom psychoterapie nie je človeka meniť, ale pomôcť mu, aby bol opäť sám sebou a aby si vytvoril svoj autentický, nie prevzatý alebo obvyklý, postoj k tomu, čo ho stretáva v živote, a tak sa stal slobodnejším.
Hore
Vdychujte lásku, vydychujte vďačnosť...
Tento portál nenahrádza lekárske stanoviská, v prípade ťažkostí sa obráťte na lekársku starostlivosť.
e-mail: andreaauranova@gmail.com   tel.: +421940 827 967
SnowDesign 2014-2015. Všetky práva vyhradené.