Kineziológia
Aura Tea Shop
Fytoterapia
Aromaterapia
Bachová kvetová terapia
Kineziológia
Ajurvéda
Regresná terapia
O mne
Kineziológia je veľmi jemná a účinná metóda, ktorá pomáha ľuďom žiť lepšie, bez emocionálnych záťaží a tešiť sa zo života.

Aplikovaná kineziológia - metóda odblokovania emocionálneho stresu.

Kineziologická metóda je zameraná na uvoľnenie emocionálnych stresových blokov. Odstraňuje podvedomé obmedzenia spôsobené negatívnymi emocionálnymi reakciami na životné udalosti, ktoré sa nám stali v minulosti ale aj v súčasnosti.
Zameriava sa na "odblokovanie" negatívneho stresu, ktorý blokuje slobodnú voľbu jednotlivca cítiť sa dobre v prítomnosti a konať inak ako doteraz. Posilňuje schopnosť vybrať si to po čom skutočne túžime. Pomáha ľuďom urobiť krok dopredu - k pozitívnej zmene.

Metóda One Brain (jednotný mozog) predstavuje prírodný holistický systém, ktorý kombinuje prírodné západné techniky so starou čínskou medicínou. Používa testovanie svalov k odhaleniu fyzickej, emocionálnej a chemickej nerovnováhy vzniknutej emocionálnym stresom.  Uvoľnením stresu a aktiváciou určitých bodov na tele alebo jednoduchým cvičením je potom znova obnovený tok energie v tele a nastolená rovnováha v organizme.
Nesprávna komunikácia medzi pravou a ľavou mozgovou hemisférou je vo väčšine prípadoch vyvolaná emocionálnym traumatom alebo stresom. Neurologická reakcia na strach, bolesť alebo strach z bolesti naberá formy neurologickej blokády. Vzniknuté blokády nám umožňujú iba reagovať, nie logicky myslieť. Keď sú predný mozog a pravá mozgová hemisféra odpojené, alebo zablokované, zmocňuje sa nás pocit bezmocnosti, stráca sa tvorivá logika a nie sme schopní správne jednať. Opakujeme stále tie isté, staré, deštruktívne a neproduktívne reakcie..
Negatívny zážitok spôsobí zablokovanie energetického prúdenia na mozgovej úrovni a následne aj príslušnej časti tela. Výsledkom môže byť celá rada duševných i fyzických ťažkostí, napr. alergia, bolesť hlavy a chrbta, obezita, rôzne typy závislosti, fóbie a predovšetkým ľahké mozgové dysfunkcie - napr. DYSLEXIA.

Človek resp. bunková pamäť ľudského tela eviduje všetky informácie o každej energetickej blokácii. FACILITÁTOR pomáha klientovi odstrániť príslušnú blokádu vhodnou korekciou. Klient potom môže využívať celý svoj mozgový potenciál, aj vtedy, keď sa dostane do stresovej situácie.

Odblokovanie kineziologickou metódou, ktorá:

ZLEPŠUJE
- Schopnosť učiť sa (čítať, písať, počítať)
- Komunikáciu s ostatnými ľuďmi
- Koncentráciu

POMÁHA
- Skľudniť hyperaktívne deti
- Členom rodiny k vzájomnému pochopeniu, komunikácii a tolerancii
- K osobnému rastu

ODSTRAŇUJE
- Stres v súčasnosti
- Poruchy učenia (dyslexia (pod týmto pojmom rozumieme aj pomočovanie, koktanie, zajakávanie, vyslovovanie, nielen problém s čítaním a písaním, atd.)
- Pracovné napätie
- Strachové modely
- Alergie
- Stresy spôsobené nepríjemnými prežitkami v detstve, dospievaní i dospelosti

ZBAVUJE
- Človeka vnútorných zábran k sebe a iným

VEDIE
- K pochopeniu vlastných prirodzených dispozícií
- K objavovaniu skrytých motivácií nášho konania
- K rozvoju harmonického štýlu života
Kontakt a informácie:

Dĺžka prvého kineziologického sedenia trvá 50 až 80 minút. Ďalšie sedenia bývajú väčšinou kratšie. Na sedenie príďte oddýchnutý a v tento deň neodporúčam väčšiu psychickú ani fyzickú záťaž.      

Cena prvého sedenia je 30 euro.                                                                                      
Cena ďalších sedení je  20 euro/hodina.

Ak máte ďalšie otázky kontaktujte ma na e-mail:
andreaauranova@gmail.com
Objednávanie telefonicky:  +421940 827 967
Andrea Aura Nová, Prievidza


Ďakujem za Vašu dôveru.


Medzinárodne platné osvedčenie vydané spoločnosťou Tree in one concepts v USA, ktoré oprávňujú používať osvojené techniky.
Hore
Vdychujte lásku, vydychujte vďačnosť...
Tento portál nenahrádza lekárske stanoviská, v prípade ťažkostí sa obráťte na lekársku starostlivosť.
e-mail: andreaauranova@gmail.com   tel.: +421940 827 967
SnowDesign 2014-2015. Všetky práva vyhradené.